çözümlü sorular

Tüm İçeriklerimiz ve KategorilermizKonu,haber ve içerikler


İçerik Kategorilerimiz

 • Fizik
 • Optik
 • Modernfizik
 • Bilgiler
 • Dalgalar
 • Elektrik
 • Mekanik
 • Fizik Simülasyonları
 • Fizik Öğretimi
 • Elektromagnetik
 • Periyodik Hareketler
 • Haber
 • Hesaplamalar
 • 9. Sınıf Fizik Konuları
 • 10. Sınıf Fizik Konuları
 • 11. Sınıf Fizik Konuları
 • 12. Sınıf Fizik Konuları
 • Vektörler
 • Kuvvet Denge
 • Kütle Ağırlık Merkezi
 • Basit Makineler
 • Madde ve Özellikleri
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 • Basınç
 • Isı ve Sıcaklık
 • Doğrusal Hareket
 • Dinamik
 • İş Güç ve Enerji
 • Elektrostatik
 • Elektrik Akımı
 • Lambalar
 • Manyetizma
 • Işık
 • Düzlem ve Küresel Aynalar
 • Işığın Kırılması ve Renk
 • Mercelekler
 • Aydınlatma
 • Gölge
 • Bağıl Hareket Nehir Problemleri
 • Atışlar
 • Düzgün Dairesel Hareket
 • Basit Harmonik Hareket
 • İtme Momentum Açısal Momentum
 • Kütle Çekimi ve Kepler
 • Moment - Tork- Dengesi
 • LYS Alan Yeterlilik Sınavı AYT
 • YGS Temel Yeterlilik Sınavı TYT
 • Dalgalar
 • Atom Fiziği
 • Nükleer Fizik
 • Modern Fizik
 • Fiziğin Doğası
 • Fizik Öğretmeni
 • ATOM

  Atom, bir maddenin özellikleri değiştirmeden bölüne bileceği en küçük parçasıdır. Atomlar çok kez molekül adı verilen grup halinde bulunurlar. Elimizle dokunduğumuz, gözümüzle gördüğümüz her şey atomlardan yapılmıştır. Ancak, bu atomlar son derece küçük oludklarından, ne mikroskopla görülebilirler nede varlıkları tek tek farkedebilir. Bu yüzden, bilginler atomların varlığını yapılarını ancak özel usullerle inceleyebilirler. ATOM, MOLEKÜL VE ELAMAN Bir bardak suya bir kaşık şeker
  yazının devamı.. habere yorum yaz19/10/2008 14:42

  DALGALAR

  Işık olayları incelenirken ışığın tanecik modeli bu olayları açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle ışık ile ilgili dalga modeli ortaya çıkmıştır. Işığın dalga modelini açıklarken çeşitli dalga olaylarından faydalanırız. Bunlar yay dalgaları ve su dalgalarıdır. Maddesel esnek ortamlarda ilerleyen dalgalara mekanik dalga denir. Yay, su ve ses dalgaları mekanik dalgalardır. Yüklü taneciklerin ivmeli hareketiyle oluşan dalgalara elektromagnetik dalgalar denir. Işık elektromagneti
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 10:11

  Işık ve Renk

  Beyaz ışık demeti bir prizmaya gönderildiğinde ışığın şekildeki gibi doğrultuları farklı altı renge ayrıldığı görülür. Bu ışınlar beyaz bir ekran üzerine düşürülürse şekildeki gibi sırasıyla kırmı zı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerinden oluşan bir şerit oluşur. Buna görünür ışık spektrumu (tayfı) denir. Ekran üzerinde oluşan bu altı renk temel renk olup tekrar bir prizmadan geçirilirlerse artık farklı
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Fizik Yıllık Ödev Konu Listesi

  Lise 1: Kalsiyum sandoz tabletinden çıkan gazın hacmini ölçme Basıncın kaynama noktasına etkisi Süperiletkenliğin araştırılması Yarı iletkenlik Nükleer Santrallerin çalışma prensiplerinin araştırılması Petrolün ürünlerine ayrılması Elektroskop yapımı Elektrik devreleri Isı-sıcaklık tablosu Alternatif akım jeneratörleri Maket ev ve elektrik donanımı Lambaların parlaklığının araştırılması Uçan balonların fiziği Esnekliği araştırma Yoğunluk küpleri ve dansitometri Basit lamba yapı
  yazının devamı.. habere yorum yaz11/12/2011 22:42

  KIRCHHOFF YASALARI

  Birden fazla kapalı› devre içeren karmaşık devreler ohm yasası ile çözülemez. Bu devreler Kirchhoff yasaları adı verilen bir yöntemle çözülebilir. KIRCHHOFF’UN AKIM YASASI Kapalı bir devrenin her hangi bir bağlantı noktasına gelen akımların toplamı bu bağlantı noktasından çıkan akımların toplamı na eşittir.
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  CERN'deki Deneyler Dünya'yı Yok Edebilir mi? (Bilim Teknik Dergisi)

  LHC (Large Hadron Collider - Büyük Hadron Çarpıştırıcısı), takvimini aksatmış olsa da tamamlanıp deneylerine hazır duruma gelmesine az kaldı. Burada proton çiftleri 7 TeV'lik enerjiyle çarpıştırılacaklar. Bu enerji, bir protonun serbest halde taşıdığından yaklaşık 700 kat daha büyük. LHC'de ayrıca çekirdeğindeki nötron ve proton başına 2,8 TeV enerji bulunan, kurşun gibi ağır iyonların çekirdekleri de çarpıştırılacak. Yani şimdiye değin Dünya üzerindeki herhangi bir hızlandırıcıda ulaşıl
  yazının devamı.. habere yorum yaz05/10/2008 17:22

  WHEATSTONE KÖPRÜSÜ

  Bilinmeyen dirençler, Wheatstone köprüsü denen bir devre yardımıyla bulunabilmektedir.   Wheatstone köprüsü, şekildeki gibi bilinen R1, R2 dirençleri, ayarlı RA direnci ve bilinmeyen RX direnci ve A ampermetresinden oluşur. Bu devrede RA ayarlı direnç değiştirilerek A ampermetresinin ölçtüğü akımı
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Dirençler ve Ohm Yasası

  Elektrik akımına karşı bir iletkenin gösterdiği zorluğa iletkenin direnci denir. Direnç R ile gösterilir. Birimi ise ohm (Ω) dur. Direnç devrelerde sembolüyle gösterilir. İletken bir telin direnci: 1. Telin uzunluğuna (l) 2. Telin kalınlığına (S) 3. Telin cinsine yani yapıldığı maddenin öz direncine (ρ) 4. Sıcaklığa bağlıdır.
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Bilimsel Süreç Becerileri

  Bilimsel süreç becerileri , Fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran , öğrencilerin aktif olmasını sağlayan , kendi öğrenimlerinde sorumluluk alma duygusunu geliştiren ,öğrenmenin kalıcılığını arttıran , ayrıca araştırma yol ve yöntemleri kazandıran temel becerilerdir.   Bilimsel süreç becerileri düşünme becerileridir ki onları bilgiyi oluşturmada , problemler üzerinde düşünmede ve sonuçları formüle etmede kullanırız.Bu beceriler bilim adamlarının çalışmaları sırasınd
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Düzlem Aynalarda Görüntü

  GÖRÜNTÜ Bir cismin görüntüsünün oluşması için cisimden aynaya en az iki ışın çarpmalıdır. Aynadan yansıyan ışınların kendilerinin yada uzantılarının kesiştiği yerde görüntü oluşur. iki çeşit görüntü vardır. I. Sanal Görüntü II. Gerçek Görüntü Sanal Görüntü; yansıyan ışınların uzantılarının kesişmesiyle oluşur. Aynanın arkasında ve cisme göre düzdür. Gerçek Görüntü; yansıyan ışınların kendilerinin kesişmesiyle
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  MEB Fizik Ders Kitapları

  Her öğretim yılı olduğu gibi 2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılı için MEB fizik ders kitaplarını web sitesinde yayımladı. Fizik ders programı kademeli olarak değişeceğinden bu dönemde okutulacak kitaplar gelecek yıl ne yazık ki okutulamayacak. Fizik ders kitaplarını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz. Lise Fizik 9.sınıf MEGA(indir) 
  yazının devamı.. habere yorum yaz25/09/2013 20:43

  İş ve Enerji

  Günlük yaşantımızda kullandığımız iş kelimesi fiziğin konusu olan iş ile her zaman birebir örtüşmez. Bu nedenle nasıl bir işten sözettiğimizi tanımlamamız gerekir. Bir cisme etki eden kuvvet cismin konumunu kendi doğrultusunda değiştirirse iş yapmış olur. işin sembolü W dir. Skaler büyüklüktür. Fiziksel anlamda işin yapılabilmesi için iki koşulun sağ- lanması gerekir: I. Cisme etki eden net kuvvetin olması II. Cismin kuvvet doğrultusunda konumun
  yazının devamı.. habere yorum yaz09/10/2011 01:10

  Işığın Yansıması

  Saydam ortamda yayılan ışığın bir yüzeye çarpıp geri dönmesine yansıma denir. Yansıma olayında ışığın hız, renk, frekans gibi özellikleri değişmez. Üzerine gelen ışın demetini tamamen yansıtan, bir yüzeyleri kalay, gümüş, alüminyum gibi metallerle sırlanmış (kaplanmış) ya da kimyasal yollarla gümüş çökeltilmiş cam yüzeylere ayna denir. Yansıtıcı yüzeyi düz olan aynalara da düzlem ayna denir. Yansıtıcı yüzeyi çukur olan aynaya çukur ayna, yansıtıcı yüzeyi t
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Taneciklerin Çarpışması

  “Çarpışma” kavramını ilk düşündüğümüzde genellikle cisimlerin hızla gelip birbiriyle temas etmesi olarak algılarız. Örneğin bir beyzbol sopası topa vurulduğunda çarpışmanın başlangıcı ile bitişi hassas bir şekilde saptanır. Sopanın topa değme süresi topun hareket süresine göre çok kısadır. Top ve sopa çarpışma anında şekil değiştirirler. Çarpışma anında sopa topa büyük bir kuvvet uygular. Bu kuvvet zaman içinde karmaşık biçime değişim gösterir ve ölçümü oldukça zordur. Momentumun ve k
  yazının devamı.. habere yorum yaz29/10/2008 00:46

  Elektrik Enerjisinin Isıya Dönüşümü

  Bir iletken tel ya da direnç bir üretece bağlandığında tel ya da dirençten bir akım geçer. Akımı oluşturan elektronlar hareket ederken iletkenin atomlarına çarparak kinetik enerji aktarırılar böylece iletken ya da direnç ısınır. Kısaca pildeki kimyasal enerji elektrik enerjisine o da ısı enerjisine dönüşür. Bir dirençte ısıya dönüşen enerji, dirençten q kadar yükün geçmesi için elektriksel kuvvetlerin yaptığı işe eşittir. //formüller
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Fizik Sorularından Oluşan Flash Program

  TestGrup tarafından yayımlanan tasarımı Namık Karayanık ve İsmail Terzi tarafından yapılan Flash biçimden yapılmış soru ve cevap anahtarından oluşan programın yapımcı açıklaması. 1) FİZİK SORULARINI PROJEKSİYON YARDIMIYLA TAHTAYA YANSITARAK ŞEKİL ÇİZMEYE VE SORU YAZMAYA GEREK DUYMADAN SORU ÜZERİNDE ÇÖZMEK. 2) TAHTADA HAZIR OLAN SORU ÜZERİNDE ÖĞRENCİLERİN FARKLI ÇÖZÜM YOLLARINI GÖSTERMELERİNİ SAĞLAMAK VE DOLAYISIYLA SORUYU FARKLI ÇÖZEN ÖĞRENCİLERİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİ SINIFLA PAYLAŞMAK. 3)
  yazının devamı.. habere yorum yaz08/10/2011 20:27

  Basit Makineler

  Günlük hayatta iş yaparken kolaylık sağlayan araçlara basit makine denir. • Basit makinelerde P yük, F dengeleyen kuvvet olmak üzere, P/F oranına makinenin kuvvet kazancı denir. • Basit makinelerde yük ve kuvvet arasındaki ilişki denge, moment ve iş prensiplerine göre bulunur. • Basit makinelerde iş veya enerji kazancı sağlanamaz. Kuvvetten, yoldan kazanç sağlanabilir. Kuvvetten kazanç sağlanı- yorsa yoldan aynı oranda kayıp olur.
  yazının devamı.. habere yorum yaz29/10/2008 00:17

  SU DALGALARI

  Işık olaylarını açıklamak için su dalgalarından faydalanıyoruz. Su dalgaları enine dalgalardır. Su dalgalarını incelerken dalga leğeni kullanırız. Dalga tepeleri ince kenarlı mercek gibi davranarak gelen ışınları perde üzerinde odaklar. Bu bölgeler parlak renkte görülür. Dalga çukurları kalın kenarlı mercek gibi davranarak gelen ışınları dağıtır. Dalga çukurlarının altında kalan bölgeler karanlık görülür. Dalgalar
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 10:38

  Vektörler ve Kuvvet

  Kısa bilgiler yer almakta..


  yazının devamı.. habere yorum yaz21/10/2012 01:24

  Kuvvet Kavramı

  Kuvvet Kavramı Cisimler arasında oluşan kuvvetleri etkileşim şekline göre iki gruba ayırmak mümkündür. Bunlar sırası ile Temas Kuvvetleri ve Alan Kuvvetleri’dir. Temas Kuvvetleri İki cisim arasındaki fiziksel temas(değme) sonucu ortaya çıkan kuvvetlerdir. Örneğin yay kuvveti, sürtünme kuvveti, bir topu hareket ettirmek için topa etki eden itme kuvveti gibi.
  yazının devamı.. habere yorum yaz29/10/2008 00:16

  Sayfalar o>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  Çözümlü Sorular


  Ağırlık Kütle Merkezi

  Eklenme Tarihi: 16/02/2016 Ekleyen: Göktuğ

  İtme Momentum II

  Eklenme Tarihi: 26/02/2011 Ekleyen: Göktuğ

  İtme Momentum I

  Eklenme Tarihi: 25/02/2011 Ekleyen: Göktuğ

  Dinamik II

  Eklenme Tarihi: 25/02/2011 Ekleyen: Göktuğ

  Sıvıların Kaldırma Kuvveti

  Eklenme Tarihi: 24/02/2011 Ekleyen: Göktuğ

  Isı Sıcaklık Genleşme

  Eklenme Tarihi: 23/02/2011 Ekleyen: Göktuğ

  Aydınlanma

  Eklenme Tarihi: 22/02/2011 Ekleyen: FizikBot

  Mercekler

  Eklenme Tarihi: 21/02/2011 Ekleyen: Melih

  Işığın Kırılması ve Prizmalar

  Eklenme Tarihi: 20/02/2011 Ekleyen: Melih

  Küresel Aynalar

  Eklenme Tarihi: 18/02/2011 Ekleyen: Melih

  Işık Renk

  Eklenme Tarihi: 17/02/2011 Ekleyen: Melih

  Işığın Yansıması Düzlem Ayna I

  Eklenme Tarihi: 17/02/2011 Ekleyen: Melih

  Işığın Yansıması Düzlem Ayna II

  Eklenme Tarihi: 17/02/2011 Ekleyen: Melih

  Işık Kaynakları Gölge Yarı Gölge

  Eklenme Tarihi: 16/02/2011 Ekleyen: Melih

  Vektörler II

  Eklenme Tarihi: 15/02/2011 Ekleyen: Melih

  Kuvvet Kesişen Kuvvetlerin Bileşkesi II

  Eklenme Tarihi: 15/02/2011 Ekleyen: Melih

  Kuvvet Kesişen Kuvvetlerin Bileşkesi I

  Eklenme Tarihi: 14/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Moment Denge Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 10/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Optik Gölge Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 10/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Sıvıların Kaldırma Kuvveti Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 10/02/2011 Ekleyen: FizikBot

  ÖSS Vektörler Kuvvet Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 10/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Mıknatıs Magnetizma Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 09/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Mercekler Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 08/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Madde ve Özellikleri Çıkmış Sorular II

  Eklenme Tarihi: 07/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Madde ve Özellikleri Çıkmış Sorular I

  Eklenme Tarihi: 06/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Kırılma Çıkmış Sorular II

  Eklenme Tarihi: 04/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Kırılma Çıkmış Sorular I

  Eklenme Tarihi: 03/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Isı ve Sıcaklık Çıkmış Sorular II

  Eklenme Tarihi: 02/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Isı ve Sıcaklık Çıkmış Sorular I

  Eklenme Tarihi: 01/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Elektrostatik Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 20/01/2011 Ekleyen: FizikBot

  ÖSS Düzlem Ayna Çıkmış Soruları

  Eklenme Tarihi: 12/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Basınç Çıkmış Soruları III

  Eklenme Tarihi: 11/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Basit Makinalar Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 11/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Basınç Çıkmış Soruları I

  Eklenme Tarihi: 10/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Basınç Çıkmış Soruları II

  Eklenme Tarihi: 10/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Ağırlık Merkezi Çıkmış Soruları I

  Eklenme Tarihi: 08/01/2011 Ekleyen: Melih

  Kepler Kanunları

  Eklenme Tarihi: 08/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Ağırlık Merkezi Çıkmış Soruları II

  Eklenme Tarihi: 08/01/2011 Ekleyen: Melih

  Düzgün Dairesel Hareket

  Eklenme Tarihi: 07/01/2011 Ekleyen: Melih

  Basit Harmonik Hareket

  Eklenme Tarihi: 07/01/2011 Ekleyen: Melih

  Yer Yüzünde Hareket II

  Eklenme Tarihi: 04/12/2009 Ekleyen: Melih

  Ağırlık Merkezi 2

  Eklenme Tarihi: 28/11/2009 Ekleyen: Melih

  Isı ve Sıcaklık

  Eklenme Tarihi: 15/11/2009 Ekleyen: Melih

  Yatay Atış Hareketi

  Eklenme Tarihi: 12/11/2009 Ekleyen: Melih

  Eğik Atış Hareketi

  Eklenme Tarihi: 12/11/2009 Ekleyen: Melih

  Basınç Sıvıların Basıncı

  Eklenme Tarihi: 07/11/2009 Ekleyen: Melih

  Basınç Katıların Basıncı

  Eklenme Tarihi: 01/11/2009 Ekleyen: Melih

  Serbest Düşme Soruları

  Eklenme Tarihi: 19/10/2009 Ekleyen: Melih

  Düşey Atış Hareketi Soruları

  Eklenme Tarihi: 19/10/2009 Ekleyen: Melih

  İş Güç Enerji Çözümlü Bölüm 2

  Eklenme Tarihi: 20/11/2008 Ekleyen: Melih

  Dinamik Çözümlü

  Eklenme Tarihi: 29/10/2008 Ekleyen: Melih

  İş Güç Enerji Çözümlü Bölüm 1

  Eklenme Tarihi: 10/10/2008 Ekleyen: Melih

  Moment - Denge Tork

  Eklenme Tarihi: 05/10/2008 Ekleyen: Melih

  Basit Makineler

  Eklenme Tarihi: 05/10/2008 Ekleyen: Melih

  Madde ve Özellikleri

  Eklenme Tarihi: 05/10/2008 Ekleyen: Melih

  Katı Sıvı Gaz Basıncı

  Eklenme Tarihi: 05/10/2008 Ekleyen: Melih

  Vektörler

  Eklenme Tarihi: 27/09/2008 Ekleyen: Melih

  Ağırlık Merkezi Çözümlü Öss Soruları

  Eklenme Tarihi: 26/09/2008 Ekleyen: Melih

  Yer Yüzünde Hareket

  Eklenme Tarihi: 26/09/2008 Ekleyen: Melih

  Hareket ve Nehir Problemleri

  Eklenme Tarihi: 26/09/2008 Ekleyen: Melih

  Kuvvetler ve Kesişen Kuvvetlerin Bileşkesi

  Eklenme Tarihi: 26/09/2008 Ekleyen: Melih