Listele » kavram

"Görsel Metaryal Sayfamızda"

"kavram" ile ilgili sonuç bulunamadı
"Kavram" Örnek Sorularda toplam 2 sayfa bulundu.

1-->> Kuvvet Kesişen Kuvvetlerin Bileşkesi I

2-->> Kuvvet Kesişen Kuvvetlerin Bileşkesi II"Kavram" İndirebilinir Dosyalarda toplam 10 sayfa bulundu.

1-->> Bölüm 5 Newton'un Hareket Yasaları

2-->> Mekanik01 Fizikte Ölçme

3-->> Mekanik02 Bir Boyutta Hareket

4-->> Bölüm 8: Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu

5-->> Bölüm 9: Doğrusal Momentum

6-->> Bölüm 10: Katı Cismin Sabit bir Eksen Etrafında Dönmesi

7-->> KÜTLE VE AĞIRLIK KAVRAMLARI

8-->> FEN BİLİMLERİNİ ANLAMADA ENGELLER OLARAK KAVRAM YANILGILARI

9-->> Özel Öğretim Yöntemleri-Ödev

10-->> SUYUN KALDIRMA KUVVETİNİ ÖLÇEBİLİR MİYİZ ?"Kavram" Bilgi Tabanımızda toplam 30 sayfa bulundu.

1-->> CERN'deki Deneyler Dünya'yı Yok Edebilir mi? (Bilim Teknik Dergisi)

2-->> İş ve Enerji

3-->> Kuvvet Kavramı

4-->> Doğrusal Momentum ve Momentumun Korunumu

5-->> Taneciklerin Çarpışması

6-->> ÖĞRETİM MATERYELLERİ SORULAR (HEDEF-DAVRANIŞLAR)

7-->> Atom Teorisi - Hedef-Davranışlar

8-->> Bilimsel Süreç Becerileri

9-->> R.Gagne'nin Öğrenme Kuramı

10-->> R. Gagane'nin Öğrenme Kuramını Fizik Konusuna Uygulayalım

11-->> J. Piaget Öğrenme Kuramı

12-->> J. Piaget Öğrenme Kuramını Fizik Konusuna Uygulayalım

13-->> J. Bruner'in Öğrenme Kuramı

14-->> David Ausubel'in Öğrenme Kuramı

15-->> David Ausubel'in Öğrenme Kuramını Fizik Konusuna Uygulayalım

16-->> Bütünleştirici (Yapılandırmacı-Constructivist) Öğrenme Modeli

17-->> Örnek Kavram Ağı

18-->> Örnek Kavram Harıtası

19-->> Atom Teorisi Günlük Ders Plânı Ve Hedef Davranışlar

20-->> Plâton'un Evrenseller Fikri ve Sayı Kavramı

21-->> Atomların Özdeşliği

22-->> Kuantum İstatistiği ve Pauli Dışlama İlkesi

23-->> Elektronların Özdeşliği ve Relativistik Kuantum Alan Kuramları

24-->> Makroskopik Gündelik Dünya ve Kuantum Alan Kuramı

25-->> Büyük Hadron Çarpıştırıcısının Vaat Ettikleri

26-->> Pi Günü Kutlandı

27-->> Tanrı Parçacığı'nın Sırrı

28-->> En hafif malzeme üretildi !

29-->> Fizik Yıllık Ödev Konu Listesi

30-->> Şube Öğretmenler Kurulu Kararı Örneği ŞÖK"Fizik Sözlüğünde"

"kavram" ile ilgili sonuç bulunamadı