Listele » devre

"Görsel Metaryal Sayfamızda"

"devre" ile ilgili sonuç bulunamadı
"Devre" Örnek Sorularda toplam 1 sayfa bulundu.

1-->> Elektrik Akımı Direnç OHM Yasası Elektrik II-II"Devre" İndirebilinir Dosyalarda toplam 3 sayfa bulundu.

1-->> Elektrik Devreleri

2-->> Basit Elektrik Devreleri

3-->> Elektrik Devreleri"Devre" Bilgi Tabanımızda toplam 18 sayfa bulundu.

1-->> Beklenen deneyler bahara kaldı.

2-->> Nano ve Futbol

3-->> Atom Teorisi - Hedef-Davranışlar

4-->> R. Gagane'nin Öğrenme Kuramını Fizik Konusuna Uygulayalım

5-->> J. Piaget Öğrenme Kuramını Fizik Konusuna Uygulayalım

6-->> J. Bruneri'in Öğrenme Kurumanı Fizik Konusuna Uygulayalım

7-->> Bütünleştirici (Yapılandırmacı-Constructivist) Öğrenme Modeli

8-->> Atom Teorisi Günlük Ders Plânı Ve Hedef Davranışlar

9-->> Dirençler ve Ohm Yasası

10-->> Elektrik Akımının Yaptığı İş

11-->> KIRCHHOFF YASALARI

12-->> Elektrik Akımının Kimyasal Tepkisi Elektroliz

13-->> WHEATSTONE KÖPRÜSÜ

14-->> Nükleer Proje Termikten Farklı

15-->> Fizik Yasaları Birleştirilebilinir Mi ?

16-->> Fizik Yıllık Ödev Konu Listesi

17-->> 10 Elektrik Çalışma Soruları

18-->> Ohm Kanunu Simulasyonu"Devre" Fizik Sözlüğünde toplam 7 sayfa bulundu.

1-->> Akım şiddeti

2-->> Almaç

3-->> Ampermetre

4-->> Anahtar

5-->> Reosta

6-->> Sigorta

7-->> Yük ölçer