Fizik Dosyaları » Üniversite » Üniversite » KUANTUM FİZİĞİ LABORATUVARI DENEY NOTLARI


KUANTUM FİZİĞİ LABORATUVARI DENEY NOTLARI

Ekleyen: Göktuğ 31/12/2008 :: 02:00:00

Dosya Tipi: application/pdf

Dosya Boyutu: 3.08 MB


Açıklama:İÇİNDEKİLER
0 Hata Hesaplamaları ............................................................................................................. - 1 -
0.1 Amaç ........................................................................................................................... - 1 -
0.2 Ölçüm hataları ve hata hesabı ..................................................................................... - 1 -
0.3 Mutlak yanılgı ............................................................................................................. - 1 -
0.4 Bağıl yanılgı ................................................................................................................ - 3 -
0.5 Anlamlı sayılar : .......................................................................................................... - 3 -
0.6 Grafik Üzerinde Hataların Gösterimi:......................................................................... - 4 -
0.7 Dağılım Fonksiyonları................................................................................................. - 7 -
0.7.1 Gauss dağılım fonksiyonu................................................................................... - 7 -
0.7.2 Lorentz dağılım fonksiyonu ................................................................................ - 9 -
0.7.3 Maxwell dağılım fonksiyonu ............................................................................ - 10 -
0.8 Sorular:...................................................................................................................... - 12 -
1 Millikan Yağ Damlası Deneyi................................................................................................13
1.1 Amaç ..............................................................................................................................13
1.2 Deneye Hazırlık Bilgileri ...............................................................................................13
1.3 Denge Metodu................................................................................................................15
1.4 Deneyin Yapılışı.............................................................................................................17
1.4.1 Gerekli Deney Malzemeleri: ..................................................................................17
1.5 Deneyin Yorumlanması: ................................................................................................21
1.6 Kaynaklar .......................................................................................................................22
1.7 Ekler ...............................................................................................................................22
1.7.1 Elektronun Yükünün Ölçülmesinin Tarihçesi:.......................................................22
2 Elektronlarla Kırınım ............................................................................................................25
2.1 Amaç ..............................................................................................................................25
2.2 Deneye Hazırlık Bilgileri ...............................................................................................25
2.3 Deneyin Yapılışı.............................................................................................................29
2.3.1 Gerekli Deney Malzemeleri : .................................................................................29
2.4 Deneyin Yorumlanması..................................................................................................31
2.5 Kaynaklar .......................................................................................................................31
3 J. J. Thomson’ un e/m Oranı Deneyi................................................................................. - 33 -
3.1 Amaç ......................................................................................................................... - 33 -
3.2 Deneye Hazırlık Bilgileri .......................................................................................... - 33 -
3.2.1 Yüklü bir parçacığın düzgün bir elektromagnetik alandaki hareketi ................ - 33 -
3.3 Deneyin Yapılışı........................................................................................................ - 35 -
3.3.1 Gerekli Deney Malzemeleri: ............................................................................. - 35 -
3.4 Deneyin Yorumlanması: ........................................................................................... - 39 -
3.5 Kaynaklar : ................................................................................................................ - 40 -
3.6 Ekler: ......................................................................................................................... - 41 -
3.7 Ek 1: Katot ışınlarının çembersel yörünge yarıçapının ölçümü ve sabitlenmesi ...... - 41 -
3.8 Ek 2: Tarihçe ............................................................................................................. - 41 -
4 Atom Spektrumları........................................................................................................... - 43 -
4.1 Amaç ......................................................................................................................... - 43 -
4.2 Deneye Hazırlık Bilgileri .......................................................................................... - 43 -
- 3 -
4.3 Deneyin Yapılışı........................................................................................................ - 43 -
4.3.1 Gerekli Deney Malzemeleri: ............................................................................. - 43 -
4.4 Deneyin Yorumlanması: ........................................................................................... - 47 -
4.5 Kaynaklar: ................................................................................................................. - 48 -
4.6 Ekler: ......................................................................................................................... - 49 -
4.6.1 Ek 1: Işığın Kırınımı ......................................................................................... - 49 -
4.6.2 Ek 2: Açı Ölçümü ve Verniyeli Açı ölçerin Kullanımı..................................... - 51 -
4.6.3 Ek 3: Atom Spektrumlarının Tarihçesi ............................................................. - 53 -
4.6.4 Balmer Serileri .................................................................................................. - 56 -
4.6.5 Ek 4: Planck’ ın Elektromagnetik Işıma Yasası................................................ - 57 -
4.6.6 Ek 5: Hidrojen Atomu için Bohr Modeli .......................................................... - 57 -
4.6.7 Bohr Modeline göre Elektron Geçişleri ........................................................... - 58 -
4.6.8 Ek 6. Elektromagnetik Işıma Spektrumu ......................................................... - 58 -
4.6.9 Ek 7: Spektroskopinin Bazı Uygulama Alanları ............................................... - 59 -
5 Fotoelektrik Olay..................................................................................................................61
5.1 Amaç ..............................................................................................................................61
5.2 Deneye Hazırlık Bilgileri ...............................................................................................61
5.3 Deneyin Yapılışı.............................................................................................................67
5.3.1 Gerekli Deney Malzemeleri : .................................................................................67
5.4 Deneyin Yorumlanması..................................................................................................69
5.5 Kaynaklar .......................................................................................................................70
6 Elektronlarla İyonlaşma ........................................................................................................71
6.1 Amaç ..............................................................................................................................71
6.2 Deneye Hazırlık Bilgileri ...............................................................................................71
6.3 Deneyin Yapılışı.............................................................................................................72
6.3.1 Gerekli Deney Malzemeleri: ..................................................................................72
6.4 Deneyin Yorumlanması: ................................................................................................74
6.5 Kaynaklar: ......................................................................................................................74
7 FRANCK-HERTZ Deneyi.....................................................................................................75
7.1 Deney Seti 1 ...................................................................................................................75
7.1.1 Amaç ......................................................................................................................75
7.1.2 Deneye Hazırlık Bilgileri .......................................................................................75
7.1.3 Deneyin Yapılışı.....................................................................................................78
7.1.4 Gerekli Deney Malzemeleri: ..................................................................................78
7.2 Deney Seti 2 ...................................................................................................................80
7.2.1 Deneyin Yapılışı.....................................................................................................80
7.2.2 Gerekli Deney Malzemeleri: ..................................................................................80
7.2.3 Verilerin bilgisayar yardımıyla ölçülmesi..............................................................81
7.2.4 Franck-Hertz eğrilerinin optimizasyonu ................................................................82
7.2.5 Deneyin uygulanması.............................................................................................83
7.2.6 Verilerin doğrudan öğrenci tarafından ölçülmesi...................................................83
7.2.7 Franck-Hertz kaynak birimi ...................................................................................84
7.2.8 Deneyin Yorumlanması: ........................................................................................85
7.3 Kaynaklar .......................................................................................................................85
8 Compton Saçılması ...............................................................................................................87
8.1 Amaç ..............................................................................................................................87
8.2 Deneye Hazırlık Bilgileri ...............................................................................................87
- 4 -
8.3 Deneyin Yapılışı.............................................................................................................90
8.3.1 Gerekli Deney Malzemeleri : .................................................................................91
8.4 Deneyin Yorumlanması: ................................................................................................93
8.5 Kaynaklar: ......................................................................................................................93
9 Zeeman deneyi .......................................................................................................................95
9.1 Amaç ..............................................................................................................................95
9.2 Deneye Hazırlık Bilgileri ...............................................................................................95
9.3 Atom spektrumunun magnetik alan içinde ayrışması ....................................................95
9.4 Deneyin Yapılışı...........................................................................................................100
9.4.1 Gerekli Deney Malzemeleri: ................................................................................100
9.5 Başlangıç ayarları:........................................................................................................102
9.6 Ölçüm ve Değerlendirilmesi ........................................................................................103
9.7 Deneyin Yorumlanması: ..............................................................................................108
9.8 Kaynaklar : ...................................................................................................................108
9.9 Ekler: ............................................................................................................................109
9.9.1 Ek 1: Atom spektrumları ......................................................................................109
9.9.2 Ek 2: Seçim kuralları............................................................................................109
9.9.3 Seçim veya Hund Kuralları ..................................................................................109


İndirelen Dosya: fizikdosyalari/FZM356KuantumLab.pdf


DOSYAYI İNDİR
Etiketleri:kuantum, fiziği, deney, laboratuvarı,