» Fiziğin Kronolojik Gelişimi / Tarihi »Bilim İnsanı Rudolf Clausius


Bilim İnsanı Rudolf Clausius

Tarih: 1850
Olay,Durum: Termodinamiğin genelleştirilmiş ikinci kanunu

Tarih: 1865
Olay,Durum: Entropy kavramına giriş