» Fiziğin Kronolojik Gelişimi / Tarihi »Bilim İnsanı Philipp Lenard


Bilim İnsanı Philipp Lenard

Tarih: 1902
Olay,Durum: Fotoelektrik etkide yoğunluk prensibi

Tarih: 1903
Olay,Durum: Iki zıt kutuplu atom modeli