» Fiziğin Kronolojik Gelişimi / Tarihi »Bilim İnsanı Paul Dirac


Bilim İnsanı Paul Dirac

Tarih: 1925
Olay,Durum: Genel quantum mekanik q-number teorisi

Tarih: 1926
Olay,Durum: Boson ve fermionların ayrımı, dalga fonksiyonunun simetri ve asimetrisi

Tarih: 1927
Olay,Durum: Elektromagnetik alanların quantizasyonu, bosonic yaradılış ve anihilation operatörler, sanal parçacıklar, sıfır enerji noktası

Tarih: 1928
Olay,Durum: Spin-half elekron göreceli denklemi

Tarih: 1929
Olay,Durum: Elektron denizi ve Hole teorisi

Tarih: 1930
Olay,Durum: Sistemli Canonical quantizasyonu

Tarih: 1931
Olay,Durum: Magnetik monopoller quantum yükünü açıklayabilir.

Tarih: 1934
Olay,Durum: Vacum polarizasyonu ve QED'de divergence

Tarih: 1950
Olay,Durum: String teorisinin ilk öngörümü