» Fiziğin Kronolojik Gelişimi / Tarihi »Bilim İnsanı Oppenheimer ve Serber


Bilim İnsanı Oppenheimer ve Serber

Tarih: 1938
Olay,Durum: Neutron yıldızlarının denge durumu için kütle üst sınırı var