» Fiziğin Kronolojik Gelişimi / Tarihi »Bilim İnsanı Hermann Nernst


Bilim İnsanı Hermann Nernst

Tarih: 1905
Olay,Durum: Termodinamiğin 3. kuralı