» Fiziğin Kronolojik Gelişimi / Tarihi »Bilim İnsanı Heitler ve London


Bilim İnsanı Heitler ve London

Tarih: 1927
Olay,Durum: Quantum teorisi kimyasal bağları açıklayabilir.