» Fiziğin Kronolojik Gelişimi / Tarihi »Bilim İnsanı Friedrich Hund


Bilim İnsanı Friedrich Hund

Tarih: 1927
Olay,Durum: Quantum tunneling