» Fiziğin Kronolojik Gelişimi / Tarihi »Bilim İnsanı Eugene Wigner


Bilim İnsanı Eugene Wigner

Tarih: 1927
Olay,Durum: Parity'nin korunumu

Tarih: 1931
Olay,Durum: Quantum mekanikte simetri

Tarih: 1960
Olay,Durum: Doğal bilimlerde matematiğin anlaşılamayan etkisizliği