» Fiziğin Kronolojik Gelişimi / Tarihi »Bilim İnsanı Ernest Rutherford


Bilim İnsanı Ernest Rutherford

Tarih: 1898
Olay,Durum: Alpha ve beta radyasyonu

Tarih: 1900
Olay,Durum: Radyoaktif yarı ömrünün hesaplanması

Tarih: 1903
Olay,Durum: Alpha parçacıkları pozitif yüklü

Tarih: 1904
Olay,Durum: Radyoaktif hesaplamayla dünyanın yaşı

Tarih: 1906
Olay,Durum: Alpha parçacıkları havada saçılır

Tarih: 1911
Olay,Durum: Alfa saçılımı sonuçlarından çekirdeğin varlığının tesbiti

Tarih: 1919
Olay,Durum: Çekirdekte protonun varlığı

Tarih: 1920
Olay,Durum: Neutron'un öngörümü