» Fiziğin Kronolojik Gelişimi / Tarihi »Bilim İnsanı Christopher Buys-Ballet


Bilim İnsanı Christopher Buys-Ballet

Tarih: 1845
Olay,Durum: Sesin Doppler etkisinin trende trompetle ispatı