» Fiziğin Kronolojik Gelişimi / Tarihi »Bilim İnsanı Arthur Eddington


Bilim İnsanı Arthur Eddington

Tarih: 1917
Olay,Durum: Gravitasyonel enerjiyi, yıldızların yaydığı bir enerji olarak açıklama yetersiz

Tarih: 1919
Olay,Durum: Kırmızı gaint'ların büyüklüğünün steller modelle ölçümü

Tarih: 1930
Olay,Durum: Einstein'ın durağan evreni kararsız yapıda