» Fiziğin Kronolojik Gelişimi / Tarihi »Bilim İnsanı Anders Celsius


Bilim İnsanı Anders Celsius

Tarih: 1742
Olay,Durum: Ters santigrad sıcaklık ölçü birimi