» Fiziğin Kronolojik Gelişimi / Tarihi »Bilim İnsanı Albert Einstein


Bilim İnsanı Albert Einstein

Tarih: 1904
Olay,Durum: Işık quntasının enerji-frekans ilişkisi

Tarih: 1905
Olay,Durum: Kinetik teoriyle brownian hareketinin açıklanması

Tarih: 1905
Olay,Durum: Fotoelektrik için light-quantum teorisi

Tarih: 1905
Olay,Durum: Özel Görecelik

Tarih: 1905
Olay,Durum: Kütle ve enerji birbirine eşgeğer

Tarih: 1906
Olay,Durum: Katılar için özgül ısı kanununun quantum açıklaması

Tarih: 1907
Olay,Durum: Denklik prensibi ve yerçekimsel kırmızıyakayış(redshift)

Tarih: 1909
Olay,Durum: Fotonların parçacık-dalga ikiliği

Tarih: 1910
Olay,Durum: Uzay neden mavi?

Tarih: 1912
Olay,Durum: Uzay-Zaman eğriliği

Tarih: 1915
Olay,Durum: Genel görecelik

Tarih: 1915
Olay,Durum: Işık eğiminin öngörümü ve merkür perihelion kaymasının açıklaması

Tarih: 1916
Olay,Durum: Gravitasyonel dalgaların öngörümü

Tarih: 1916
Olay,Durum: Genel görecelikte enerji-momentum korunumu

Tarih: 1917
Olay,Durum: Kozmolojik sabit kavramı ve evrenin steady state modeli

Tarih: 1924
Olay,Durum: Quantum boson moleküler gazlarının statik fiziği

Tarih: 1926
Olay,Durum: "Tanrı kumar oynamaz"

Tarih: 1931
Olay,Durum: Kozmolojik sabitin dışlanması, salınan kozmoloji

Tarih: 1950
Olay,Durum: Einstein'ın birleşik teorisi başarısızlığa uğradı